Elevit Hrvatska - Elevit Pronatal – za zdravo novorođenče (dojenče)   

Elevit Pronatal – za zdravo novorođenče (dojenče)

Elevit Pronatal je multivitaminski pripravak koji smo razvili posebno za potrebe majke i djeteta  u doba planiranja obitelji, tijekom trudnoće i u vrijeme dojenja.

Da bi se Vaše dijete razvijalo zdravo, važno je, dovoljno rano, opskrbiti ga najvažnijim vitaminima i mineralima, još u vrijeme planiranja djeteta, kako biste Vi i Vaše dijete bili optimalno pripremljeni već na samom početku.

U vrijeme trudnoće potreba za vitaminima i mineralima izrazito je povećana. Koristeći Elevit Pronatal Vašem ćete djetetu pružati najbolje mogućnosti za razvoj.

U potpunosti opskrbljeni - Elevit Pronatal prije, u vrijeme i nakon trudnoće.

Molimo Vas da pročitate priložene upute.