Kontakt | Elevit Hrvatska

Bayer d.o.o. Zagreb
Radnička cesta 80, 
10000 Zagreb, 
Hrvatska
Ako imate medicinski upit vezan za Elevit, Elenatal, Elebaby ili
Elemama, možete nas kontaktirati na tel. +385 1 6599 900
ili na e-mail: medical.croatia@bayer.com

 

Vezano za proizvode za zdravlje ljudi
Ukoliko želite prijaviti nuspojavu ili sumnju na neispravnost u kakvoći proizvoda, molimo Vas kontaktirajte zdravstvenog radnika (Vašeg liječnika ili ljekarnika), Agenciju za lijekove i medicinske proizvode, a isto možete prijaviti na e-mail: pv.croatia@bayer.com ili mob: +385 99 217 5150.